Hình ảnh cho mục tin tức HƯỚNG DẪN TẠO LẬP THÔNG TIN ĐƠN VỊ, CHỮ KÝ SỐ

HƯỚNG DẪN TẠO LẬP THÔNG TIN ĐƠN VỊ, CHỮ KÝ SỐ

HƯỚNG DẪN TẠO LẬP THÔNG TIN ĐƠN VỊ, CHỮ KÝ SỐ

Trước khi phát hành hóa đơn trên hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử BeeTek, bạn cần phải tạo lập những thông tin tài khoản là: thông tin đơn vị, chữ ký số và email thông báo. 

1. Thông tin đơn vị -Sau khi đăng nhập vào hệ thống BeeTek thành công -> Tại menu dọc “Hệ thống” -> Click “Thông tin đơn vị” 

 

Hệ thống chuyển sang màn hình “Thông tin đơn vị phát hành”

- Màn hình cung cấp chức năng “Chỉnh sửa” thông tin đơn vị. Để thực hiện click nút "Chỉnh sửa"

Tại đây người dùng có thể chỉnh sửa thông tin các trường như “Email, Người đại diện theo pháp luật, Số tài khoản, chủ tài khoản, Tên ngân hàng”.

-Sau khi chỉnh sửa xong.  Click nút "Lưu" thông tin vừa chỉnh sửa sẽ được lưu lại và hiển thị ở màn hình “Thông tin đơn vị phát hành”, ngược lại nếu không muốn chỉnh sửa thì bạn click vào nút "Bỏ qua"

 

2. Chữ ký số -Tại menu dọc “ Hệ thống” ->  Click Chữ ký số”

 

Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình “Thông tin chữ ký số”. Nơi đây bạn nhấn nút "Thêm mới" để khai báo thông tin "chữ ký số" mà danh nghiệp bạn đang sử dụng để ký các chứng từ, tài liệu. 

Cũng tại giao diện này, nếu muốn cập nhật thông tin chữ ký số thì bạn click chọn một chữ ký số cụ thể để mở ra và cập nhật.

Chia sẻ

Bình luận