Tag

Tin tức

Hình ảnh cho mục tin tức Doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt 99,7%

Doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt 99,7%

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho thấy, hiện đại hóa quản lý thuế đã đạt được những kết quả rất quan trọng theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP (năm 2017-2018), Nghị quyết 02/NĐ-CP (năm 2019-2021) và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, thuế điện tử đã bao phủ khá rộng trong lĩnh vực thuế.

Đọc thêm
Hình ảnh cho mục tin tức Hỗ trợ chuyển đổi sang thông tư 78 MIỄN PHÍ dành cho mọi khách hàng

Hỗ trợ chuyển đổi sang thông tư 78 MIỄN PHÍ dành cho mọi khách hàng

Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC đã và đang được yêu cầu triển khai đồng bộ một cách khẩn trương hơn bao giờ hết. Trước những thay đổi lớn của chính sách mới, các doanh nghiệp hẳn sẽ không tránh khỏi các khó khăn, vướng mắc để thực hiện chuyển đổi sang quy chuẩn phát hành hóa đơn theo thông tư 78 từ thông tư 32 để bảo đảm việc xuất hóa đơn hợp pháp gửi cho người bán.

Đọc thêm